» Inicjatywy społeczne » Koło ekologiczne Robaczek

Koło ekologiczne "Robaczek"

NASZA HISTORIA


Na początku marca 1994 roku grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego postanowiła, że będzie walczyć o poprawę środowiska przyrodniczego w swojej gminie, zmieniać świadomość ekologiczna jej mieszkańców. Ta malowniczo położona gmina, wśród lasów Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, w dolinach fantastycznie meandrujących rzek: Rawki i Korabiewki, poprzecinana licznymi ciekami wodnymi, której największym walorem było i jest środowisko naturalne, tonęła w śmieciach. Opiekę nad grupą młodzieży z głowami pełnymi pomysłów zgodziła się objąć Pani Zofia Ogrodnik.
Pierwszym dużym przedsięwzięciem młodych ludzi było zorganizowanie akcji porządkowej pod hasłem „Czysty las” z okazji „Dnia Ziemi”. Do udziału zaprosili sąsiadujące szkoły, żołnierzy oraz społeczność lokalną. Z pomocą finansowa i rzeczową przyszły władze gminy, Nadleśnictwo Radziwiłłów i Jednostka Wojskowa. Zakończone powodzeniem projekt i liczne pochlebne opinie społeczności lokalnej i władz gminy dodały młodym „ekologom” skrzydeł. I tak rozpoczęło działalność koło ekologiczne.

 

MISJA I CEL GRUPY


Misja:
• świadoma i celowa zmiana postaw społeczności uczniowskiej i lokalnej w dążeniu do rozwoju zrównoważonego,
• partnerska współpraca koła ze społecznością lokalną, organizacjami społecznymi; instytucjami i organami samorządowymi na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego;
• rozwijanie umiejętności otwartego i twórczego myślenia.

 

Cel:
• budzenie szacunku dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno;
• zapoznawanie z zależnościami w niej występującymi w przyrodzie;
• uczenie mądrego i rozsądnego korzystania z zasobów przyrody;
• kształtowanie właściwych zachowańnawyków i postaw ujawniajacych się w podejmowanych celowych decyzjach;
• wyrabianie nawyków segregowania odpadów;
• uczenie współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego;
• rozbudzanie i podnoszenie świadomości ekologicznej wśród społeczności szkolnej i lokalnej;
• inspirowanie i koordynowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego na terenie gminy’
• stwarzanie możliwości uczestniczenia społeczności lokalnej w działaniach na rzecz środowiska przyrodniczego;
• zachęcanie do pracy w ramach wolontariatu.

 

DLACZEGO NAZYWAMY SIĘ ROBACZEK?


Robaczkiem nazywamy małe, niepozorne, uważane za "niepotrzebne" nikomu, budzące niechęć i masowo zwalczane przez ludzi zwierzątko, ale całkiem dobrze dające sobie radę w środowisku, w jakim przyszło mu żyć. Członkowie grupy cenią go, za jego upór w dążeniu do przetrwania. Wybór padł więc na robaczka. Dziś wiemy, że łączy ich z nim nie tylko to, że należą do jednego królestwa - Królestwa Zwierząt, ale i to, że podobnie jak on są niepozorni, ale uparci i konsekwentni w dążeniu do celu.

Nazwa koła powstała z pierwszych liter imion, nazwisk i przezwisk osób będących inicjatorami powstania Koła Ekologicznego: R - Roman, O - Ola,, B - Biała (Emila), A - Ania, C - Cudak (Czarek), Z - Zocha (Michał), E - Emila, K - Kaśka.

Dziś koło dzięki podejmowanym działaniom i wytrwałości zyskało sobie wieli przyjaciół i zwolenników. Są wśród nich m.in. politycy, lekarze, dziennikarze, ekolodzy, leśnicy i biolodzy.

 

CO ROBIMY?


Członkowie koła pragnąc zachować naturalny charakter środowiska przyrodniczego gminy, dla przyszłych pokoleń, a zniszczony ludzką ręką krajobraz przywracać i upiększać już od 1994 roku podejmują szereg działań służących poprawie estetyki środowiska naturalnego gminy. Działania członków koła wspierają byli członkowie. Wielu z nich prowadzi zajęcia, warsztaty, wspiera przy organizowaniu wycieczek i akcji.

 

Organizujemy:
• warsztaty, spotkania z ludźmi zajmującymi się ochroną przyrody, konferencje, konkursy wewnątrzszkolne i gminne, wycieczki krajoznawcze, półkolonie dla dzieci, zajęcia pozalekcyjne, happeningi promujące zdrowy styl życia, zdrową żywność i produkty pochodzące z gospodarstw rodziców,
• ściągnęliśmy na ziemię skierniewicką wystawę prac plastycznych dzieci z całej Polski, zorganizowaną przez Fundację Nasza Ziemia pod hasłem „ trzeba kochać nawet najmniejszy skrawek ziemi”.

 

Przygotowujemy akcje:
• porządkowe,
• segregacji odpadów.

 

Piszemy:
• apele do Mieszkańców i Władz Gminy.

 

Realizujemy programy:
• „Program zintegrowanej ochrony sowy pójdźki i śródpolnych zadrzewień”,
• „Błękitny Kciuk”,
• „Czym skorupka za młodu nasiąknie ...”.

 

Realizowaliśmy projekty finansowane przez :
• Fundacja J&Pro Bono Poloniae,
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
• Fundacja Wspomagania Wsi,
• Akademia Rozwoju Filantropii,
• Fundusz Młodych „Wehikuł”.

 

Podnosimy swoją wiedzę i umiejętności:
• uczestniczymy w szkoleniach i programach organizowanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży oraz Mazowiecki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w ramach programu „Młodzi liderzy ochrony środowiska”.

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA


1994
• wyróżnienie w konkursie fotograficznym na szczeblu województwa

1995
• I i II miejsce w konkursie fotograficznym na szczeblu województwa "Przyroda Bolimowskiego Parku Krajobrazowego"

1996
• I nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• I nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu ogólnopolskim
• III w konkursie fotograficznym na szczeblu ogólnopolskim zorganizowanym przez czasopismo "Przyroda Polska"

1997
• II nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• II nagroda w konkursie o Bolimowskim Parku Krajobrazowym na szczeblu gminy

1998
• I nagroda w konkursie "Chrońmy śródpolne zadrzewienia i sowę pójdźkę" na szczeblu
• wyróżnienie w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu ogólnopolskim
• I nagroda za działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego pod hasłem "Serce dla przyrody"
• Tytuł Przyjaciela Ziemi Woda = Życie, Kultura – Natura

1999
• Tytuł Przyjaciela Ziemi
• I nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• 2000 - I nagroda i tytuł przyjaciela Ziemi "Raport o możliwościach wykorzystania energii odnawialnej"

2000
• wyróżnienie w konkursie popularyzującym akcję "Sprzątanie Świata – Polska 99" na hasło lub krótki wiersz

2001
• wyróżnienie i tytuł Przyjaciela Ziemi w konkursie ogólnopolskim "Dla Ziemi, dla Siebie zostań przyjacielem Ziemi"
• I nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• III nagroda w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu ogólnopolskim
• III miejsce w konkursie w konkursie "Ptaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego"

2002
• III miejsce w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• Tytuł Przyjaciela Ziemi

2003
• Tytuł Przyjaciela Ziemi
• III miejsce w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa

2004
• wyróżnienie w konkursie pod hasłem "Mój las" na szczeblu województwa
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Eko – Planeta
• Tytuł Przyjaciela Ziemi
• I nagroda w powiatowym konkursie "Segregujemy odpady"

2005
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Eko – Planeta
• wyróżnienie w powiatowym konkursie "Segregujemy odpady"

2006
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Eko – Planeta

2007
• I nagroda w powiatowym konkursie "Segregujemy odpady"
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Eko – Planeta

Opracowanie: Zofia Ogrodnik