» Edukacja » Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola

Szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Puszczy Mariańskiej
Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego
Gimnazjum
Przedszkole Samorządowe

ul. Konstytucji 3 Maja 3
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-36
dyr. mgr Dorota Monkiewicz
Strona www.zsppm.pl/


 

Szkoła Podstawowa w Walerianach

Waleriany 24
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-11
dyr. mgr Teresa Rakowska


 

Szkoła Podstawowa w Puszczy Mariańskiej - Filia w Korabiewicach

Korabiewice 50A
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-62
dyr. mgr Krystyna Woźniak


 

Szkoła Podstawowa w Michałowie

Michałów 39
96-330 Puszcza Mariańska
tel.: 0-46/831-81-12
dyr. mgr Renata Chmielewska
www.sp_michalow.republika.pl


 

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Bartnikach im. Jana Kwiecińskiego

ul. Miodowa 47, Bartniki
96-332 Radziwiłłów
tel.: 0-46/831-02-18
dyr. mgr Katarzyna Wychowaniec