» Inicjatywy społeczne » Stowarzyszenie seniorów – PROMYK

Stowarzyszenie seniorów - PROMYK

Historia Klubiu Seniora w Bartnikach


Otworzenie KLUBU SENIORA w Bartnikach — tym zamysłem kierował się p. Włodzimierz Dzierzbicki (mieszkaniec Bartnik od urodzenia) od roku 2003.Wówczas spotykał się z przedstawicielami innych Klubów na terenie miast Żyrardów i Skierniewice, aby zdobyć wiedzę i być jak najlepiej przygotowanym. Pierwsze spotkanie Klubu p. Włodzimierz zorganizował w dniu 6 czerwca 2005 roku. Zaprosił obecnego Wójta Gminy w Puszczy Mariańskiej p. Michała Staniaka, byłą Kierownik Domu kultury w Żyrardowie p. Elżbietę Modzelewską i przewodniczącą Klubu SENIOR w Żyrardowie p. Halinę Łuczyńską – osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu Klubu Seniora. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Bartnikach. Obecnych było 7 osób. Pan Wójt zezwolił na korzystanie ze świetlicy szkolnej. Obecni ustalili, że spotkania będą odbywać się w każdą środę tygodnia. Organizator spotkania nie zraził się skromną obecnością mieszkańców; powstały pierwsze plany spotkań, a ich główny cel to integracja społeczeństwa lokalnego, aby wykluczyć dyskryminację osób starszych. Członków Klubu przybywało z każdym spotkaniem. Był to okres letni, więc organizowano głównie wycieczki rowerowe. Imieniny klubowiczów, wycieczki autokarowe, spotkania z dziećmi i młodzieżą, organizowanie integracyjnych wieczorków tanecznych, wyjazdy do kina, obchody Dnia Babci i Dziadka, spotkania Walentynkowe, zabawa na powietrzu przy ognisku, spotkanie opłatkowe, wielkanocne, droga krzyżowa, zwiedzanie miejsc kultu religijnego, udział w festynie parafialnym, święcie naszej szkoły tzw. Kwiecinkach i wiele innych atrakcji – do dziś biorą w nich udział członkowie Kubu. Klub Seniora zaprzyjaźnił się z klubami z Żyrardowa, Skierniewic, Puszczy Mariańskiej, Bełchowa i Jaktorowa, co daje korzyści w czerpaniu doświadczenia. W grudniu 2005 r., spośród 37 członków Klubu, wybrano jego władze.
Od początku współpracowano z lokalną Ochotniczą Strażą Pożarną w Bartnikach i Grabinie. Władze klubu pracowały nad powołaniem Stowarzyszenia Klubu Seniora.

 

Powstanie Stowarzyszenia Seniorów-Promyk

W dniu 12 sierpnia 2007 r. zebrała się grupa siedemnastu przedstawicieli Klubu Seniora i uchwaliła powołanie Stowarzyszenia. Na tym Zebraniu Założycielskim zatwierdzono uchwałą także: treść Statutu Stowarzyszenia oraz wybrano Komitet Założycielski. Komitet ten sporządził i wysłał pocztą stosowne dokumenty rejestracyjne do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.
W dniu 19 listopada 2007 roku Stowarzyszenie Seniorów-Promyk zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie pod nr 0000292844.

 

Stowarzyszenie Seniorów-Promyk jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając się na pracy społecznej członków.

 

Do Zarządu Stowarzyszenia wybrani zostali:
Włodzimierz Dzierzbicki - prezes,
Ewa Bobrowska – wiceprezes,
Jadwiga Grudzińska – wiceprezes,
Stefania Szewczyk – skarbnik,
Anna Litwin, od 10.12.2008 - Alina
Bartosik – sekretarz.
Komisja Rewizyjna składa się z np. osób:
Teresa Jakubiak – przewodnicząca,
Janina Koziarska – wiceprzewodnicząca,
Maria Smolińska – sekretarz.
Dla łatwości przedstawiania naszego Stowarzyszenia, bez konieczności wyliczania celów dla których zostało powołane, Zarząd sprecyzował misję Stowarzyszenia, która w jednym zdaniu określa ogólnie cele i obszary działania naszego Stowarzyszenia.

 

 

Misją Stowarzyszenia Seniorów – Promyk jest działalność mająca na celu wyprowadzenie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych, z obszarów społecznych podlegających dyskryminacji i wykluczeniu do należnej im godności wyrażającej się standardem życia na poziomie europejskim.
Mając na uwadze skuteczną realizację powyższej misji Zarząd opracował plan pracy Stowarzyszenia, który został zatwierdzony uchwałą na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Członków w dniu 02.04.08 r.
W skład planowych zadań Stowarzyszenia wchodzą poniższe zagadnienia:
1. Utrzymanie dotychczasowych osiągnięć w integracji z zaprzyjaźnionymi klubami Seniorów i pogłębienie tej integracji w celu wypracowania gotowości do współpracy przy wspólnych projektach.
2. Kultywowanie tradycji klubowych takich jak: Imieniny klubowe, Uroczystość Wigilijna, Uroczystość z okazji Wielkanocy - z położeniem nacisku na uwidocznienie w tych uroczystościach dziedzictwa kulturowego tych okolic.
3. Organizacja wycieczek pieszych i rowerowych
4. Organizacja wycieczek krajoznawczych.
5. Organizacja cyklu prezentacji filmów o tematyce religijnej i dokumentalnych.
6. Nawiązanie ścisłej współpracy z OSP Bartniki, zwłaszcza przy organizacji wspólnej działalności artystycznej.
7. Pomoc w organizacji i uczestnictwo w dorocznym festynie parafialnym.
8. Pomoc przy organizacji świąt kościelnych.
9. Organizacja i prowadzenie spotkań z ciekawymi ludźmi dla członków Stowarzyszenia oraz okolicznej ludności.
10. Organizacja ćwiczeń ruchowych dla seniorów.
11. Pomoc w organizacji i uczestnictwo w cyklu spotkań na temat pomocy przed medycznej.
12. Nawiązanie współpracy z polskim ruchem „50+”.
13. Nawiązanie współpracy z Forum Seniorów XXI wieku.
14. Wdrożenie wolontariatu osób starszych w różnych formach.

 

Stowarzyszenie Seniorów-Promyk nie posiada jeszcze stałej siedziby umożliwiającej efektywne działanie na co dzień. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się tylko „na środowych spotkaniach” w gościnnych progach bartnickiej OSP. Tam też odbywają się, cieszące się zasłużoną sławą w okolicy, tańcujące spotkania integracyjne. Tam też członkowie Stowarzyszenia podejmują gości oficjalnych i z zaprzyjaźnionych Klubów Seniora.

(Zdjęcia z tych spotkań można obejrzeć w fotogalerii.)

 

Odpowiadając na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia, pojawił się w Bartnikach, znany w okolicy i środowisku seniorskim całej Polski, kabaret „Spóźniony Zapłon” , który uświetnił swoim występem tradycyjne już „Kwiecinki” organizowane przez zespół nauczycielski szkoły w Bartnikach.
Kabaret „Spóźniony Zapłon” zaprezentował zebranej na festynie społeczności swój rewelacyjny program pod tytułem: „Diabelskie igraszki”. Członkowie Stowarzyszenia własną pracą przy wykonaniu pierogów z nadzieniem mięsno-grzybowym, przyczynili się do podniesienia atrakcyjności festynu, a także włożyli niewielki wkład finansowy (ze sprzedaży pierogów) na cele szkoły.

 

W kwietniu 2008 roku zaczęto realizować cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Na zaproszenie członkini Zarządu przyjechał do Bartnik światowej sławy podróżnik Andrzej Sochacki – Wagabunda Polonijny, który za szerzenie polskości w świecie, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP, w roku 2007. Podczas spotkania z członkami Stowarzyszenia, pan Andrzej opowiadał bardzo ciekawie o swoich siedmiu wyprawach dookoła świata. Szczególnie serdecznie wspominał swoje osobiste spotkanie
z Janem Pawłem II.

 

(W fotogalerii zdjęcia ze spotkania z podróżnikiem).

 

Członkowie Stowarzyszenia z chęcią uczestniczyli w przygotowaniach do festynu parafialnego, organizowanego przez tutejszą parafię, pod przewodnictwem proboszcza Grzegorza Żurka . Duże grono osób ze Stowarzyszenia, z przyjemnością włożyło wkład własnej pracy w przygotowanie pierogów z farszem mięsno-grzybowo-kapustnym, które następnie smacznie spieniężono (podczas festynu), a zarobione złotówki przekazano na budowę ogrodzenia cmentarza i kościoła naszej parafii.

 

W weekend 28-29 czerwca 2008 r. zawitał do Bartnik, na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Seniorów-Promyk, niespotykany pojazd – „n@utobus”. Jest to autobus wycieczkowy, którego wnętrze przystosowano do prowadzenia spotkań z Internetem poprzez 10 stanowisk komputerowych. Załogę n@utobusa stanowili trzej instruktorzy, w wieku odpowiednim do nawiązania swobodnej wymiany myśli z seniorami, którzy dzięki czemu w łatwiejszy sposób mogą przełamywać swoje bariery mentalne w kontakcie z Internetem. Niestety, mimo serdecznego zaproszenia, nikt spoza Stowarzyszenia nie zechciał skorzystać z możliwości, jakie przywiózł ze sobą n@utobus… Szkoda, ponieważ taka okazja już się nie powtórzy. Postój n@utobusa w Bartnikach, był ostatnim w województwie mazowieckim!

 

(Zdjęcia z postoju n@utobusa w Bartnikach w fotogalerii).

 

W efekcie niskiej frekwencji na wykładzie lekarza z Warszawy, o sposobie na długie zachowanie zdrowia i pokazie nowych leków z roślin oraz niewielkim zainteresowaniem członków Stowarzyszenia pracami w Stowarzyszeniu w okresie letnim Zarząd Stowarzyszenia ogłosił przerwę wakacyjną trwającą do 3 września 2008 r.

 

Po wakacyjnej przerwie nasze Stowarzyszenie rozpoczęło pracę we wrześniu. Zpowodu niesprzyjającej pogody nasze plany realizacji spotkań w plenerze musiały ulec zmianie i spotkaliśmy się w świetlicy bartnickiego zespołu szkół, po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od dyrekcji szkoły.

 

Realizując plan działania Stowarzyszenia, wybraliśmy się na coroczną pielgrzymkę do Studziannej. Pielgrzymka ta była niezwykła pod względem przeżyć duchowych i niespodziewanych przypadków. Przydarzyła się nam bowiem niespodzianka w postaci awarii naszego autokaru lecz , na szczęście, tuż po wjechaniu na parking... Spotkaliśmy w Studziannej naszych przyjaciół z Klubu Ustronie w Skierniewicach. Radości ze spotkania nie byłoby końca, gdyby nie zaplanowana godzina powrotu.

W dniu 5 października, delegacja naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w uroczystościach związanych z 80-leciem OSP w Grabinie.Uroczystość ta zgromadziła szeroką grupę dostojnych gości i przebiegała w podniosłej atmosferze. Potem braliśmy udział w uroczystym obiedzie, który zwieńczony został wesołą zabawą. Uroczystości związane z Dniem Seniora świętowaliśmy w gościnnych progach Klubu Ustronie w Skierniewicach, gdzie nasza delegacja (23osoby) świetnie się bawiła z seniorami skierniewickimi.