» Gospodarka » Nadleśnictwo Radziwiłłów

Nadleśnictwo Radziwiłłów

ul. Senatorówka 2/2, 96-330 Puszcza Mariańska
tel./fax (0 46) 831 01 10, 831 02 13
e-mail: radziwillow@lasy.com.pl

 

Nadleśnictwo Radziwiłłów


Lasy nadleśnictwa Radziwiłłów pod względem geograficznym znajdują się w centralnej części Polski w obszarze Niziny Środkowomazowieckiej. Główne kompleksy leśne zlokalizowane są pomiędzy Skierniewicami i Żyrardowem oraz na północ od Sochaczewa. Lasy obecnego nadleśnictwa to pozostałość dawnych Puszcz: Bolimowskiej, Korabiewskiej (Mariańskiej), Jaktorowskiej, które niegdyś łączyły się ze sobą oraz z Puszczą Kampinowską. Na terenie Puszczy Bolimowskiej i Jaktorowskiej żyły stadnie tury. Spotykano stada po 30 sztuk. Niestety w 1601 r. żyły już tylko 3, a ostatni zginął w 1627 (pamiątkowy głaz w Jaktorowie).

 

Tereny Nadleśnictwa Radziwiłłów charakteryzuje atrakcyjne położenie oraz naturalne walory przyrodnicze. Znaczna część powierzchni nadleśnictwa, obręb Radziwiłłów - 57%, wchodzi w skład utworzonego w 1986 r. Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Na terenie nadleśnictwa znajdują się dwa częściowe rezerwaty przyrody:

  • Puszcza Mariańska o pow. 130.90 ha utworzony w 1983 r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów lasu grądowego z chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin zielnych w runie.
  • Rawka - utworzony w 1983 r. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiskiem życia wielu rzadkich i chronionych zwierząt.
  • Projektowany jest jeszcze jeden rezerwat częściowy Dolinka Grabinki mający na celu zachowanie mezo - i eutroficznych siedlisk wilgotnych lasów liściastych z ich różnorodnością.

 

Lasy nadleśnictwa wyróżniają się szczególną malowniczością i różnorodnością krajobrazu, dzięki występowaniu znacznej liczby śródleśnych polan, łąk, torfowisk, licznych cieków i oczek wodnych. Znajduje się tu 60 pomników przyrody. Są to głównie stare, rozłożyste dęby, ale także żywotnik olbrzymi, sosna czarna, buk, wiąz oraz grupa urokliwych starych sosen w pobliżu siedziby nadleśnictwa. Ponadto na terenie nadleśnictwa występują rzadko spotykane dęby błotne i wiązy korkowe. W lasach spotkać można wiele ciekawych gatunków ptaków chronionych: żuraw, lelek kozodój, zimorodek, makolągwa, dudek, gil, bocian czarny. W rezerwacie "Rawka" znajduje się stanowisko bobra. Na uwagę zasługują także stanowiska roślin chronionych, takich jak lilii złotogłów, bluszczu pospolitego, widłaków, kosaćców oraz łany przepięknie kwitnących przylaszczek.

 

Nadleśnictwo Radziwiłłów nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej. W zasięgu działania znajduje się 15 obwodów łowieckich wydzierżawionych 14 kołom łowieckim i jeden obwód wyłączony Zarządu Głównego PZŁ. Zasadniczymi gatunkami zwierzyny łownej są sarna i dzik. Dynamicznie rozwija się populacja łosia, która przenosi się na tereny z Kampinowskiego Parku Narodowego. Coraz częściej migrują na teren jednego z obwodów daniele z terenu Nadleśnictwa Skierniewice.

 

W obwodach polno - leśnych i polnych głównym gatunkiem zwierzyny jest zając, sarna polna, kuropatwa i bażant, a w dolinach rzeki Rawki i Bzury liczna jest dzika kaczka.
W ramach Nadleśnictwa Radziwiłłów na terenie gminy działają leśnictwa:

 

Leśnictwo Białe Błoto tel. (0 46) 831 02 17
Leśnictwo Prochowy Młynek tel. (0 46) 833 75 66
Leśnictwo Puszcza Mariańska tel. (0 46) 831 81 38
Leśnictwo Senatorówka tel. (0 46) 831 01 28