» Historia » Postacie historyczne » Henryk Galle

Henryk Galle

Gallowie zakupili na Olszance działkę w 1912 r. i wybudowali dworek zaprojektowany przez artystę malarza S. Popowskiego. Henryk Galle, żonaty z Cecylią ze Śliwieckich, miał troje dzieci: Lidkę, Leona oraz Elżbietę. Najmłodsza Elżbieta zapoznała się i zaprzyjaźniła w Warszawie z córką tam przebywającej rodziny szwajcarskiej Semadoni, co przedziło się w bliska przyjażń między obiema rodzinami. Olszanka bywała częstym miejscem ich spotkań. Znajomość ta spowodowała, że Gallowie zaproszeni zostali przez Semadoni do Szwajcarii, co stanowiło okazję do nawiązania znajomości z literatami i sławnymi pedagogami szwajcarskimi. Między innymi Panie Galle zapoznały się z systemem prowadzenia domów wczasowych popularnych w Szwajcarii. Powyższa wiedza została wykorzystana w domu wypoczynkowym Gallów, otwartym po pierwszej wojnie światowej. (stąd można było spotkać się z określeniem Olszanki "Małą Szwajcarią"). Dla reklamy pensjonatu został wydany specjalny folder. Reklama ta spopularyzowała Olszankę. Zaroiło się w niej od przybywających wczasowiczów, naturalnie zasobnych finansowo.

 

Wybitni pedagogowie szwajcarscy zaprosili prof. Galle na zjazd europejskich pedagogów do Genewy w 1929 r. Henryk Galle wykorzystał tą okazję do prezentacji w formie filmu szkoły w Puszczy Mariańskiej. W ocenie znawców zajęła czołowe miejsce w zestawieniu szkół wiejskich w Europie, tak pod względem stylowego jej budownictwa i usytuowania, jak i wymogów pedagogicznych. Profesor Galle najmniej interesował się sprawami "Dworka". Należał on do wielkich humanistów literatury polskiej, jako zwolennik upowszechnienia tej dziedziny w odrodzonej Polsce.

 

Na początku okupacji hitlerowskiej pensjonat zajmował wermacht, a później gestapo. Gallowie powrócili tu po 1941 r. W 1944 r. Gallowie wyrażają zgodę na umieszczenie w swoim dworku Szpitala Wolskiego z Warszawy z rannymi powstańcami. Znajduje się tu również pomieszczenie - część szkoły puszczańskiej po jej usunięciu w 1944 r. z macierzystego budynku. Dla umożliwienia pomieszczenia tych instytucji w "Dworku" Gallowie poświęcają swoje luksusowe mieszkanie wielopokojowe, a sami przenoszą się do parterowego domku przeznaczonego kiedyś dla dozorcy. W uzupełnieniu tego tematu należy wspomnieć o wszechstronnej roli w tym osiedlu podczas okupacji, jaką spełniała biblioteka prof. Galle. Ogromny zbiór różnych książek i beletrystyki sprowadził jeszcze przed wojną do Olszanki, a w czasie okupacji poumieszczał ją po domach różnych znajomych. Nie zapomnijmy jeszcze, że dom prof. Galle służył za punkt oparcia tajnego nauczania.

 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych