» Historia » Postacie historyczne » Wojciech Świętosławski

Wojciech Świętosławski

Kolejnym znanym mieszkańcem Olszanki był jeden ze słynniejszych polskich chemików prof. Wojciech Świętosławski. Urodził się na wsi w Kiryjówce, o czym zawsze pamiętał. Z tych przyczyn prześladowały go stałe ciągoty do zamieszkania na wsi spokojnej. W wiejskim zaciszu chciał się bardziej oddać pracy naukowo - twórczej. Tym razem wybór padł na Olszankę. Bywał tu uprzednio na wypoczynku w pensjonacie pani Wróblewskiej. Swoisty klimat i piękno miejscowych lasów zdecydowały, że kupił od niej dość dużą działkę, na której postawił skromny ale wygodny i praktyczny dom. Miejscowi miło wspominają okres budowy. Sam doglądał przebiegu wznoszenia domu. Z przybyciem na plac pozdrawiał pierwszy pracowników i podawał im rękę ku zdziwieniu wszystkich. Taki pan a z ludźmi obcuje jak sobie równymi - mawiali.

 

Nie sposób jest wymienić skrótowo zasługi na polu naukowym tego potentata z dziedziny chemii, szczególnie termochemii, technologii węgla kamiennego oraz fizykochemii smoły zasobowej, powszechnie uznanego autorytetu w kraju i zagranicą. Swoimi odkryciami chemicznymi wniósł olbrzymi wkład do rozwoju nauki. Napisał 400 prac naukowych tak w języku polskim, jak i obcym, kilkanaście rozpraw z dziedziny chemii, które zostawały rozchwytywane przez świat naukowy. Wychował ponad 20 profesorów i docentów oraz kilkudziesięciu doktorów. Do tej liczby można zaliczyć dwóch uczonych pochodzących z naszej gminy: doc. dr Jerzego Białka i doc. dr J. Jankowską. Poza chemią interesował się sztuka, architekturą i rolnictwem.

 

Opracowanie: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych